˹���á Forward Magazine

ตอบ

ไปที่หน้า 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  ถัดไป
[ แปล ] Born Naked - Rupaul (feat.Clairy Browne)
ผู้ตั้ง ข้อความ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ [ แปล ] Born Naked - Rupaul (feat.Clairy Browne) 

[RuPaul:]

Who you waitin' for, another savior เธอรอใครอยู่ กู้ภัยหรอ
Always lookin' but you never find, never find คอยแต่ตามหาแต่กลับไม่เคยเจอ
Wakin' up from another night gone ตื่นขึ้นมา ผ่านไปอีกหนึ่งคืน
Always lookin' but you never find, never find คอยแต่ไล่ตามแต่กลับไม่เจอพบเจอ
Goin' down town, you know where ya goin' เข้าไปที่เมืองใหญ่ เธอรู้เหรอว่ากำลังไปไหน ?
Throw ya top down like ya know where ya goin' ถอดเสื้ออกเหมือนกับเธอรู้ว่ากำลังไปไหน
Tell me one thing บอกชั้นอย่างนึงสิ
Do you like where ya goin'? เธอชอบที่ที่เธอกำลังจะไปไหม ?
Runnin' all the red lights แสงสีแดงส่องประกาย

And I said, Oooh, และชั้นก็บอก
Who do you think you are? เธอคิดว่าเธอเป็นใคร
Who do you think you are?
I'm tellin' the truth now ชั้นบอกความจริงเธออยู่
We're all born naked and the rest is dress เราต่างก็เกิดมาตัว้ปล่า ที่เหลือก็แค่เสื้อผ้า
Who, who do you think you are? เธอิดว่าเธอเป็นใครกัน
Who do you think you are?
I'm tellin' the truth now เดี๊ยนจะบอกความจริงให้
We're all born naked and the rest is drag เร้าเกิดมาตัวเปล่า ที่เหลือก็คือแดรกควีน

[Clairy Browne:]
A lonely highway, you drove the wrong way บนทางว่างเปล่า เธอกำลังหลงทาง
Always chasin' down a fantasy, a fantasy มัวแต่ไล่ตามความฝัน
A sexy muscle car under the radar รถบุโรทั่งใต้เรดาร์
Always lookin' but ya never see, never see คอนตามหาแต่กลับไปเคยเจอ

[RuPaul:]
Goin' down town, you know where ya goin' ไปชุบตัว รู้แมะว่าไปไหน
Throw ya top down like ya know where ya goin' ถอดเสื้อทิ้งเรย มั่นมากที่ที่ไป
Tell me one thing บอกชั้นอย่างนึง
Do you like where ya goin'? ชอบที่ที่จะไปจริงๆเหรอ ?
Ignorin' all of the signs ลืมป้ายบอกทางทั้งหลายซะ

And I said, Oooh, และชั้นก็บอก
Who do you think you are? เธอคิดว่าเธอเป็นใคร
Who do you think you are?
I'm tellin' the truth now ชั้นบอกความจริงเธออยู่
We're all born naked and the rest is dress เราต่างก็เกิดมาตัว้ปล่า ที่เหลือก็แค่เสื้อผ้า
Who, who do you think you are? เธอิดว่าเธอเป็นใครกัน
Who do you think you are?
I'm tellin' the truth now เดี๊ยนจะบอกความจริงให้
We're all born naked and the rest is drag เร้าเกิดมาตัวเปล่า ที่เหลือก็คือแดรกควีน

I'll say it again เดี๊ยนจะบอกอีกครั้ง
It's never been the clothes that make the man สุภาพบุรุษไม่ได้มาจากเสื้อผ้า
Nothin' can ไม่มีอะไรทั้งงั้น
Leave all ya baggage behind ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังซะ

And I said, Oooh, และชั้นก็บอก
Who do you think you are? เธอคิดว่าเธอเป็นใคร
Who do you think you are?
I'm tellin' the truth now ชั้นบอกความจริงเธออยู่
We're all born naked and the rest is dress เราต่างก็เกิดมาตัว้ปล่า ที่เหลือก็แค่เสื้อผ้า
Who, who do you think you are? เธอิดว่าเธอเป็นใครกัน
Who do you think you are?
I'm tellin' the truth now เดี๊ยนจะบอกความจริงให้
We're all born naked and the rest is drag เร้าเกิดมาตัวเปล่า ที่เหลือก็คือแดรกควีน


_________________
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
สนุกอ่า


_________________

ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว ส่ง Email ชมเว็บส่วนตัว
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
แดร๊กเรซซ


_________________
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
like

ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
like

ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
like

ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
like

ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
like

ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ  
like

ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:
ตอบ หน้า 1 จาก 22
ไปที่หน้า 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  ถัดไป
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
  


copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com