หน้าแรก Forward Magazine

สมัครสมาชิก(Register)ค้นหาช่วยเหลือรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ(Log in)

ตอบ

โครงการประกวดหนังสั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018
ผู้ตั้ง ข้อความ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ โครงการประกวดหนังสั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 


โครงการประกวดหนังสั้น
NCI SHORT FILM AWARD 2018 "มะเร็ง 5.0 "

ในโอกาส ครบรอบ 50 ปี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม NCI SHORT FILM AWARD 2018 ประกวดหนังสั้น สร้างการมีส่วนร่วมของ นักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชน เพื่อความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่ถูกต้อง เชิญชวนคนไทยแบ่งปันประสบการณ์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงมะเร็ง มะเร็งรู้ก่อนรักษาได้ สะท้อนมุมมองความคิดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง สร้างความสนใจ เปิดใจ ใส่ใจ โรคมะเร็ง ทั้งเรื่องการป้องกัน แนวทางการรักษา วิธีการดูแลตัวเอง วิธีการดูแลผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างกำลังใจ ภายใต้หัวข้อ มะเร็ง 5.0 Concept : free cancer cancer free

เนื้อหาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงมะเร็ง สร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็ง รู้ก่อรักษาได้ สะท้อนมุมมองแนวคิดทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็ง วิธีการป้องกันแนวทางการรักษา วิธีการดูแลตัวเอง วิธีการดูแลผู้ป่วย เมื่อมะเร็งก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลรอบตัว และแสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รูปแบบนำเสนอ ต้องเป็นภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที
กติกาการส่งผลงาน
1.สมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน
2. แต่ละทีมตั้งชื่อทีมในการส่งผลงาน
3. ผลงานที่ส่งต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที
4 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่จำกัด เพศ วัย อายุ การศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการเล่าเรื่อง บทภาพยนตร์
2. เนื้อหาและสื่อสารที่ตรงประเด็น
3. ความสมบูรณ์ของการผลิต การแสดง การกำกับการแสดง การถ่ายภาพ องค์ประกอบศิลป์
ประเภทรางวัล NCI SHORT FILM AWARD 2018
รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000.- บาท พร้อม โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 50,000.- บาท พร้อม โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 30,000.- บาท พร้อม โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
รางวัล ชมเชย เงินรางวัล 10,000.- บาท จำนวน 5 รางวัล

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.tvburabha.com , www.nci.go.th
ส่งผลงานในรูปแบบ DVD พร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 วงเล็บมุมซอง ( NCI SHORT FILM AWARD 2018) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2561 ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเอกฉันท์


_________________

Like กดที่รูป
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:
ตอบ หน้า 1 จาก 1
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
  


copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com