หน้าแรก Forward Magazine

สมัครสมาชิก(Register)ค้นหาช่วยเหลือรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ(Log in)

ตอบ

จ.ชลบุรี จัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง
ผู้ตั้ง ข้อความ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ จ.ชลบุรี จัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง 


จ.ชลบุรี จัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง

ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 1 แสนบาท

กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี จัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ "ร้อยเรื่องราวบางเสร่ ชายทะเลที่เราหลงรัก" ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ "เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ "ร้อยเรื่องราวบางเสร่ ชายทะเลที่เราหลงรัก" สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 1 แสนบาท ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมวัดบางเสร่คงคาราม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 ? 15 สิงหาคม 2561 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัคร ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือ Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ 4 ตำบลบางเสร่ - ตลาดดีวิถีชุมชน

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง

๑. วงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง หัวข้อการประกวด "ร้อยเรื่องราวบางเสร่ ชายทะเลที่เราหลงรัก"

๒. ระดับการประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี บริบูรณ์

๓. กติกา

- จํานวนสมาชิกวง ไม่เกิน ๓o คน แดนเซอร์ไม่เกิน ๑๕ คน (ไม่เกิน ๔๕ คน)

- วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องมีเครื่องดนตรีตามมาตรฐานองค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่ง

- วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องนําอุปกรณ์เครื่องดนตรีมาเอง

- สมาชิกทุกคนต้องมีรายชื่อตามใบสมัครที่ยื่นมา

- สมาชิกคนใดคนหนึ่ง หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามกําหนด คณะกรรมการจัดการประกวดหรือ คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์จากการประกวดทั้งวงทันที

- ห้ามนําคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์มาใช้ประกอบในการเล่นดนตรี

- การประกวดให้ผู้เข้าประกวดทดลองเสียง และเพลงประกวด ๒ เพลงโดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที เพลงช้า ๑ เพลง เพลงเร็ว ๑ เพลง

- ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ามาถึงสถานที่จัดประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเวลาการประกวดจะเริ่มขึ้น ๑ ชั่วโมง หากถึงเวลาการประกวดแล้ว พิธีกรได้ทําการประกาศชื่อผู้เข้าประกวดขึ้นบนเวทีเพื่อทําการประกวด ช้าเกินกว่า ๒๐ นาที คณะกรรมการผู้ตัดสินจะตัดสิทธิ์ในการประกวดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร ณ ช่องทางรับสมัครให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

๔. เกณฑ์การตัดสิน

๑. ทักษะทางด้านดนตรี ความกลมกลืนและความสมดุลของแต่ละเครื่องดนตรี ๓๕ คะแนน

๒. การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ๓๕ คะแนน

๓. ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบความเหมาะสมการแสดงประกอบเพลง ๓๐ คะแนน

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน


_________________

Like กดที่รูป
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:
ตอบ หน้า 1 จาก 1
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
  


copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com