Pacific Rim สงครามอสูรเหล็ก

Pacific Rim สงครามอสูรเหล็ก

  • Posted on : Jul,04 2013
  • Category : Movie Trailer
  • Tags :
  • Description : พยนตร์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ยักษ์ที่รู้จักกันในนามว่า เจเกอร์ส และ ต้องมีคนควบคุม เจเกอร์ส ด้วยกันถึง 2 คน ซึ่งพวกเขาต้องรับมือที่จะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ที่มีชื่อว่า ไคจู ที่กำลังจะทำลายโลก และ รวมไปถึงทำลายทรัพยากรของมนุษย์ด้วย. ดังนั้นในการที่ต้อง
smart suggest for magento


Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.