About Time ย้อนเวลา ให้เธอ(ปิ๊ง)รัก

About Time ย้อนเวลา ให้เธอ(ปิ๊ง)รัก

  • Posted on : Oct,09 2013
  • Category : Movie Trailer
  • Tags :
  • Description : เรื่องย่อ ในวัย 21 ปี ทิม เลค (โดห์นัลล์ กลีสัน) ค้นพบว่าตัวเองสามารถเดินทางย้อนเวลาได้… ในคืนหลังจากงานปาร์ตี้ที่ห่วยแตกในนิวยอร์ก พ่อของทิม (บิลล์ ไนฮีย์) ได้เล่าให้ลูกชายของเขาฟังว่า ผู้ชายในตระกูลเขามีความสามารถในการเดินทางย้อนเวลาเสมอ ทิมไม่สามาร
smart suggest for magento


Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.