MR.GO มิสเตอร์คิงคอง

MR.GO มิสเตอร์คิงคอง

  • Posted on : Aug,04 2013
  • Category : Movie Trailer
  • Tags :
  • Description : 01/08/2013 เรื่องย่อ Mr.Go เล่าเรื่องราวของ เหว่ยเหวย (ซูเจี๋ยว) สาวน้อยชาวจีนอายุ 15 ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ หลิง หลิง กอริลล่าของคุณปู่เจ้าของคณะละครสัตว์หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไป ด้วยความรักในการเล่นเบสบอลของคุณปู่ ทำให้ หลิง หลิง ไม่ใช่แค่ลิงยักษ์
smart suggest for magento


Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.