Posts Tagged ‘One OK Rock live in Bangkok 2018’

“วัน โอเค ร็อก แอมบิชั่นส์ เอเชีย ทัวร์ 2018 ไลฟ์ อิน แบงคอก” (ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 Live in Bangkok) ONE OK ROCK ทากะ (TAKA – ร้องนำ), โทรุ (TORU – กีต้าร์), เรียวตะ...