Article

Blog EntryOne Direction เปลี่ยนซิงเกิ้ลที่ 3 เป็น History กับโชว์อำลา
หลังจากเสร็จสิ้นโชว์ที่ว่ากันว่าคือการแสดงบนเวทีครั้งสุดท้าย กับรอบไฟนอล X Factor ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป ย้อนไปที่เดือนที่แล้ว Liam Payne ได้คอนเฟิร์มทางทวิทว่า ซิงเกิ้ลที่ 3 ของพวกเค้าคือMade In The A.M.ล่าสุดทวิทเตอร์ของ One Direction ก็ได้ทวิทบอกว่า History จะเปนซิงเกิ้ลที่ 3 ของอัลบั้มนี้น่ะเอง


Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.